Kurs med bonus

Allt detta får du                        Marknadspris

1. Återhämtningsprogram......................................................................................................................   18,000 SEK

20 veckor teoretiskdel där du får lära känna dig på djupet. Lektioner är online som

kunskapskälla och utgångspunkten för sinnet.


2. Påbyggnadsprogram...........................................................................................................................    10,000 SEK

20 veckor av lektioner och coaching som ska hjälpa dig att hitta din självförverkligande.


3. Avslutningsprogram............................................................................................................................    10,000 SEK

12 veckors program handlar om paradigmskifte som består av metafysik och existentiella

samtal, teorier och filosofier.


4. Personlig gruppcoaching och terapi.................................................................................................    8,800 SEK

2 timmar/ vecka under hela året personlig- och gruppcoaching i mindre grupper

tillsammans med mig och även individuellarbete i mindre grupp


5. Bonus 1: 3 hela dagar Basturetreat i Norrbottenspärla..................................................................    10,000 SEK


6. Bonus 2: 5 hela dagar ”Inre Resa” Retreat (möjligt utomland).....................................................   15,000 SEK


7. Bonus 3: Bodyflex för nybörjare - Andas ut oönskde centimeter!................................................    18,000 SEK


8. Bonus 4: Gästföreläsare - fyll upp kunskapsbanken.......................................................................    8,000 SEK

MARKNADSPRIS:.......................................................................................................    97,800 SEK

MITT ORDPRIS:..............................................................................................    59,000 SEK

NYLANSERINGSPRIS:....................  39,000 SEK

VÄLJ BETALNINGSPLANEN SOM PASSAR DIG BÄST!

1.


Bästa pris

Engångsbetalning

39,000 SEK

2.


Delbetalning

Delbetala i 6 mån

6900:-/mån